Odśnieżanie chodnika to temat problematyczny, ale i dyskusyjny. W świetle polskiego prawa to właściciel nieruchomości przylegającej do chodnika musi dbać o porządek na nim. Jeśli dojdzie do wypadku, w którym pieszy dozna obrażeń, to właśnie Państwo poniesiecie odpowiedzialność. Aby tego uniknąć, zachęcamy do współpracy z naszą firmą. Odśnieżanie chodników realizujemy szybko, jednocześnie posypując nawierzchnię piaskiem oraz solą, by zwiększyć tarcie. Oferujemy kompleksowe usługi, odśnieżając jednocześnie dachy, parkingi oraz usuwając niebezpieczne dla przechodniów sople.